BENEFICJENT:

Prywatne Centrum Stomatologiczne SIDENTAL Natalia Stefanik 

 

zrealizował projekt pn.:

"Realizacja działań zmierzających o dywersyfikacji oferty firmy oraz wzrostu konkurencyjności w dobie skutków trwającej pandemii COVID-19."
Umowa: UDA-RPSL.03.02.00-24-05CD/20-00

Wartość projektu: 940 500,00

Cel projektu: Świadczenie innowacyjnych usług stomatologicznych w dobie trwającej pandemii COVID-19

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 znajdują się na stronie https://www.scp-slask.pl/