PODTLENEK AZOTU

Leczenie w podtlenku azotu: bez strachu dla najmłodszych i dorosłych!

Sedacja wziewna podtlenkiem azotu, potocznie zwanym gazem rozweselającym, to jedna z najskuteczniejszych metod uspokajania pacjentów – zarówno tych najmłodszych, jak i dorosłych. Metoda ta jest wyjątkowo łatwa, przyjazna i całkowicie bezpieczna.

W przypadku naszych najmłodszych pacjentów, troszcząc się o ich zdrowie i bezpieczeństwo, leczenie w podtlenku azotu jest w naszej klinice monitorowane przez lekarza anestezjologa.

Jak działa podtlenek azotu?
Mieszanina podtlenku azotu pozwala pacjentowi uzyskać stan fizycznego uspokojenia, błogiego odprężenia, przyjemnego oszołomienia, przy jednoczesnym zachowaniu świadomości i kontakcie słownym, co jest przede wszystkim ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa najmłodszych. Pacjenci, a w szczególności dzieci, mają wrażenie unoszenia się na wodzenie, skakania w chmurach, jazdy na karuzeli, oderwania od rzeczywistości. Maluchy bardzo często oddają się marzeniom sennym. Ważnym i ciekawym efektem stosowania gazu rozweselającego jest pojawienie się amnezji (nie każdy maluch jej jednak doświadcza). Pojawienie się amnezji (tzw. niepamięć wsteczna) sprawia, iż dziecko jest w pełni nieświadome zabiegu, jakiemu zostało poddane – całkowicie go nie pamięta!

U kogo stosować?
Podtlenek azotu z sukcesem stosowany jest zarówno u małych, jak i dorosłych Pacjentów. Zastosowanie podtlenku azotu u pacjentów już od najmłodszych lat, chroni przed wystąpieniem objawów dentofobii w przyszłości. U pacjentów w wieku rozwojowym należy, jak najwcześniej kształtować postawę pozwalającą na uzyskanie współpracy podczas zabiegów stomatologicznych, stąd zastosowanie mieszaniny podtlenku azotu i tlenu zalecane jest już w czasie wizyty adaptacyjnej oraz pierwszych zabiegów stomatologicznych. Sedację wziewną zwykle z powodzeniem stosuje się u dzieci od około 4 roku życia, co wynika z faktu uzyskiwania w tym wieku kontaktu z małym pacjentem i zrozumienia przez niego poleceń. Wskazaniami do zastosowania „gazu rozweselającego” są:
silny lęk przed leczeniem, silny odruch wymiotny oraz nadpobudliwość nerwowa. Metoda ta bardzo dobrze sprawdza się także w przypadku chorych na astmę – podtlenek nie podrażnia dróg oddechowych, a jego uspokajające działanie minimalizuje ryzyko ataku astmatycznego pod wpływem stresu. Podobnie dzieję się w przypadku chorych na epilepsję (padaczkę), u których silny stres mógłby wywołać napad. W przypadku pacjentów chorych na hemofilię, niejednokrotnie użycie sedacji wziewnej pozwala uniknąć konieczności użycia igły do znieczulenia. Pacjenci mający problemy z sercem i nadciśnieniem krwi również należą do grupy, której zaleca się podanie podtlenku azotu – więcej tlenu dociera do naczyń wieńcowych, a zmniejszenie lęku zabezpiecza przed nieoczekiwanym skokiem ciśnienia. 

Zalecenia przed zabiegiem:
Przed planowanym zbiegiem z użyciem gazu rozweselającego każdy Pacjent musi pamiętać, aby: mieć drożny nos (gaz rozweselający wdychany jest przez specjalną maseczkę) oraz nie jeść ani nie pić przez około 2 godziny (minimalizuje to ryzyko wymiotów podczas zabiegu).

Przeciwwskazania
Do przeciwskazań zaliczana jest:
•    niedrożność górnych dróg oddechowych (przeziębienie, przerost migdałków gardłowych, alergia, polipy, nieżyt nosa),
•    pacjenci wymagający wentylacji czystym tlenem,
•    podwyższone ciśnienie śródczaszkowe,
•    wszelkie zaburzenia świadomości, uniemożliwiające współpracę ze strony pacjenta,
•    urazy głowy,
•    odma opłucnowa,
•    choroba obturacyjna płuc,
•    zator powietrzny,
•    wypadek podczas nurkowania,
•    silne wzdęcie brzucha,
•    pacjenci, u których w ostatnim czasie zastosowano gazy okulistyczne (SF6, C3F8, C2F6) podczas zabiegu chirurgicznego na oku, i u których pęcherzyki gazu są nadal obecne w gałce ocznej, oraz gdy od zabiegu upłynęło mniej niż 3 miesiące (z powodu wzrostu ciśnienia śródgałkowego mogą wystąpić ciężkie powikłania pooperacyjne),
•    udokumentowany i nieleczony niedobór witaminy B12 lub kwasu foliowego,
•    niewyjaśnione zaburzenia neurologiczne, które wystąpiły niedługo przed zabiegiem.