PROTETYKA STOMATOLOGICZNA

Utrata zębów może powodować niepożądane zmiany w rysach twarzy, szkodliwe skutki dla zdolności żucia i całego układu stomatognatycznego, a co za tym idzie, może zaważyć na poczuciu własnej wartości Pacjenta.

Leczenie protetyczne obejmuje zabiegi mające na celu odbudowę uszkodzonych lub utraconych zębów, jak i przywrócenie funkcji i estetyki całego uzębienia. Braki zębowe należy bezwzględnie uzupełnić gdyż zaniechanie podjęcia leczenia protetycznego może mieć niekorzystne następstwa dla całego układu żucia. Luki w uzębieniu mogą prowadzić do przesuwania się i zmiany położenia zębów sąsiadujących (wysuwanie się, przemieszczanie się, rotacja) oraz  zaniku kości szczęk i żuchwy. Wszystko to może prowadzić do utraty kolejnych zębów oraz powstania wielu nieprawidłowości zgryzowych.

Nasza klinika zapewnia usługi z zakresu tradycyjnej, jak i nowoczesnej protetyki stomatologicznej:

•    inlay, onlay, overlay,
•    protezy ruchome częściowe i całkowite,
•    szynoprotezy,
•    korony i mosty protetyczne,
•    korony , mosty i protezy całkowite osadzane na implantach - implantoprotetyka,
•    szyny relaksacyjne,
•    szyny ochronne (dla sportowców).