DIAGNOSTYKA RADIOLOGICZNA

Rentgenodiagnostyka: prześwietlamy zęby na wylot!

Standardem nowoczesnej stomatologii jest zastosowanie zdjęć rentgenowskich w celach diagnostycznych, jak i leczniczych. Bezwzględnie każdy pierwszorazowy pacjent, który pragnie rozpocząć leczenie stomatologiczne, powinien poddać się rentgenodiagnostyce, która pozwoli lekarzowi dentyście na zobaczenie „tego, co niewidoczne dla oczu”. Wnikliwa i dokładna diagnostyka umożliwia przeprowadzenie prawidłowego planu leczenia, jak i zapewnia bezpieczeństwo pacjenta.

Jeszcze w niedalekiej przeszłości to zdjęcie pantomograficzne, tzw. panorama, stanowiło podstawę diagnostyki, jednak ogromny postęp i niezwykle szybki rozwój w zakresie technologii radiografii sprawił, iż stomatologia wkroczyła w tzw. „trzeci wymiar”. Zdjęcie pantomograficzne, mimo iż wciąż stosowane w codziennej praktyce lekarza dentysty, ze względu na swoje wady, takie jak nakładające się struktury anatomiczne, zniekształcenia geometryczne i powiększenie obrazu, ustępuje miejsca nowym technologiom, takim jak CBCT.

Nasz sprzęt

Nasza pracownia radiologiczna podążając za najnowocześniejszymi trendami wyposażona została w aparat niemieckiej firmy Sirona®. To wszechstronne urządzenie pozwala na wykonywanie zdjęć pantomograficznych, cefalometrycznych, a także 3D o najwyższej jakości. W naszym gabinecie posługujemy się także wewnątrzustnym aparatem rentgenowskim oraz systemem radiografi cyfrowej również firmy Sirona®.

Badanie 3D w stomatologii

W stomatologii badanie 3D znane jest pod nazwą CBCT (z ang. Cone Beam Computed Tomograpy), czyli tomografii wiązki stożkowej lub wolumetrycznej. CBCT dostarcza ogromnej ilości precyzyjnych informacji na temat twardych tkanek części twarzowej czaszki, które zostają zobrazowane w rzeczywistym trójwymiarze. Ponad to każda struktura twarda może zostać obejrzana w dowolnej projekcji, dokładnie zwymiarowana, a także zrekonstruowana. Wszystkie te cechy tomografii wolumetrycznej pozwalają stwierdzić, iż zastępuje ona zdjęcia zębowe, zgryzowe, pantomograficzne, cefalometryczne, stawu skroniowo-żuchwowego, dostarczając najbardziej rzetelnych informacji do postawienia właściwej diagnozy, potencjalnych zagrożeń i zaplanowania odpowiedniego leczenia.

Kiedy CBCT?

Pojedynczy obrót lampy rentgenowskiej wokół głowy pacjenta o 360 stopni tak naprawdę pozwala na uzyskanie olbrzymiej ilości informacji począwszy od stawów skroniowo-żuchwowych, poprzez zatoki przynosowe, kości szczęk, żuchwy, kończąc na zębach i innych strukturach tkanek twardych. W związku z powyższym CBCT znajduje zastosowanie w endodoncji, periodontologii, stomatologii wieku rozwojowego, chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej, diagnostyce zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych, protetyce, a przede wszystkim ortodoncji i implantologii.

Radiografia cyfrowa SIRONA®

Radiografia cyfrowa pozwala na niemal natychmiastowe uzyskanie obrazu RTG na monitorze komputera. Technologia ta rezygnuje ze stosowania błon, odczynników i wywoływarek oraz redukuje dawkę promieniowania jonizującego nawet do 90% (w porównaniem do klasycznych zdjęć analogowych). Wykonanie zdjęcia jest wyjątkowo łatwe oraz szybkie – wystarczy umieścić czujnik w jamie ustnej pacjenta, a po 2-4 sekundach na ekranie komputera pojawi się obraz RTG danego zęba, który może zostać w dowolny sposób przetworzony.

CBCT, czy jest to badanie bezpieczne?

W trakcie przeprowadzenia jednego badania CBCT pacjent obciążony zostaje dawką promieniowania porównywalną z wykonaniem dwóch zdjęć pantomograficznych, co średnio wynosi 20-80 µSv. Dawkę 40 µSv przyjmuje człowiek podczas lotu z Nowego Jorku do Los Angeles, natomiast 100 µSv to dawka prześwietlenia klatki piersiowej. Powyższe dane powinny uspokoić każdego Pacjenta – CBCT to zdecydowanie badanie bezpieczne, jednakże powinno być wykonywane w uzasadnionych przypadkach i dostarczać nowych informacji diagnostycznych.